Neden Bizi Seçmelisiniz?

Çünkü; Şanlı Nesil Okulları, eğitim alanındaki 20 yıllık birikimiyle; fark yaratan, yenilikçi ve kalite odaklı eğitim anlayışına sahiptir. Tecrübeli yönetim ve uzman öğretmen kadrosuyla; başarılı ve özgüven sahibi bireyler yetişmeyi hedeflemektedir.

Çünkü; Şanlı Nesil Okulları Servis,Yemek,Sağlık,Temizlik ve Güvenlik gibi hizmetleriyle kolaylık sağlamaktadır.

Nesilde Eğitim

Okulumuz özgün bir eğitim modeli olan Butik Eğitim Modeli kapsamında geliştirilmiş eğitim sistemini uygular. Okulumuzda sınıf, şube ve toplam öğrenci sayısı küçük ölçekli olduğundan; öğrenciler katılımcı olmaları konusunda daha yoğun bir biçimde desteklenmekte ve cesaretlendirilmektedir. Böylece üst düzeyde sonuçlar elde edilmektedir. Sistemimiz okulda geçen tüm sürenin ve okulun sınırları içerisindeki her yerin öğrenciye değer katmak amacıyla işlevsel ve etkin bir biçimde kullanmaya dayalı olduğu bir okul kültürü uygulamasıdır.

Butik Eğitim Modeli

Butik Eğitim Modeli uygulama alanı olan okulumuz küçük ölçekli bir okuldur. Küçük ölçekli bir okul olmamız öğrencilerimizin daha samimi, birincil ve pozitif yönde ilişkiler kurmaları yönünde destekleyici rol oynar. Bu aynı zamanda öğrencilerimize daha fazla zaman ayrılabilen okul olmamız anlamına da gelmektedir. Küçük ölçekli bir okul oluşumuz öğretim etkinliklerinin daha etkili bir şekilde koordine edilmesine de olanak vermektedir.

Öğrenci Sayısı ve Kapasite

Çok sayıda şube, sınıf ve öğrenciden oluşan büyük ve kalabalık okul sistemlerinde, öğrencilerin akademik, duygusal, sosyal, kültürel ve bireysel gereksinimlerinin karşılanmasındaki güçlüklere karşın az sayıda sınıf, şube ve öğrenciden oluşan okulumuz sisteminde, öğrencilerin birbirleriyle, öğretmenleriyle, okul çalışanlarıyla ve okul çevresiyle kurdukları ilişkilerin daha olumlu ve istenilir düzeyde geliştiği, bilimsel araştırma sonuçlarıyla ortaya konmuştur.

Yoğun etkileşim, zihinsel, sosyal, duygusal ve akademik gelişmenin ve öğrenmenin en değerli yoludur. Öğrenci- öğretmen ve öğrenci-öğrenci etkileşiminin sayısal büyüklükten olumsuz yönde etkileneceği tartışılmaz bir gerçekliktir. Butik eğitim modelinde okulun her yeri bir öğrenme alanı olarak yorumlanır. İnsan odaklı bir okul ortamı oluşturma çabasının sayısal büyüklüğün sınırlandırılmasıyla mümkün olacağına inanılan okulumuzda sınırlı sayıda öğrenciye hitap edilir.

Öğrencilerimizin bireysel özellikleri, yeterlikleri, yetenekleri ve kapasiteleri ile uyumlu, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir öğrenme yaşantısı geçirmelerinde yönlendirmenin yaşamsal bir öneme sahip olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle her öğrencimizin farklı bir dünya olduğunu ve her öğrencimizle o öğrencimiz merkezde olacak şekilde ilgilenmeyi şiar edinen eğitim anlayışına sahibiz. Çocuklarımız geleceklerini şekillendirirken en büyük destekçileri de yine biz olacağız.

Fiziki Yapı

Nesil Anadolu Lisesi 2018-2019 eğitim-öğretim yılı itibariyle Karaköprü yerleşkesinde hizmet vermektedir. Okul binamız temiz, bakımlı, sağlam ve güvenli bir yapıya sahiptir Öğrenci sayımız ve bina kullanım alanımız göz önünde bulundurularak öğrencilerimizin için geniş ve ferah açık alanlar bulunmaktadır. Okul ortamımızda fen ve bilgisayar laboratuvarları, kütüphaneler, resim ve müzik atölyeleri, yabancı dil etkinlik salonları, sahne sanatları (drama) odaları, spor salonları, konferans salonları, amfiler, sergi fuayeleri tüm eğitsel faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

Nesilde Dersler

Nesil Anadolu Lisesinde güncel eğitim sistemine uygun olarak belirlenen hedeflere göre ders içerikleri titizlikle hazırlanmaktadır. Özellikle öğrenci merkezli yürüttüğümüz derslerimiz, çoklu zekâ türleri de göz önünde bulundurularak işlenmekte ve bu sayede tüm öğrencilerimizin aktif katılımıyla tam öğrenme gerçekleştirilmektedir.

Öğrencilerimizin hızla değişen bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilmeleri amacıyla öğretmenlerimiz tarafından bilgi teknolojileri her derste aktif olarak kullanılmaktadır. Öğrenmenin tam gerçekleşmesi adına gün ve saat gözetmeksizin takviye dersleri, etütler, online içerikli ders materyalleri sürekli olarak uygulanmaktadır. Temel hedefimiz üniversite sınavına hazırlık olduğundan temel içeriklerin tamamı öğrencilerimizi hayallerindeki üniversitelere ulaştıracak şekilde düzenlenmiştir.

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerimize yönelik hedeflenen kazanımların belirlenmesinde, varolan aksaklıkların saptanmasında ve giderilmesinde, bunların sonucunda somut veriler ışığında öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize eğitim-öğretim sürecinde önemli destek sağlamak amacıyla ölçme değerlendirme araçları kullanılmaktadır. Özellikle sene içerisinde uygulanan sınavlarda;

Öğrencilerimizin başarılarına ve tutumlarına göre performans düzeyleri analiz edilmektedir. Önceden belirlenen ölçütlere göre hazırlanan puanlama anahtarı ile değerlendirmeler yapılarak sonuçlar danışman öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize iletilmektedir. Öğrencilerimizin hedeflerine hangi düzeyde ulaştıkları Ölçme Değerlendirme Birimimiz ve Akademik Başarı Takip Birimimiz tarafından ortak bir şekilde tespit edilerek gerekli tedbirler alınmaktadır ve öğrencilerimiz için yeni hedefler belirlenmektedir.