Öğrencilerin sahip olduğu yetenekleri ortaya çıkaran, geliştiren; akademik başarılarını yükselten, çalışmaları referans gösterilen, sistemi ve kalitesiyle genel kabul görmüş öğrencilerin ve velilerin teveccühünü kazanmış, tercih edilen, etkin ve öncü bir kurum olmaktır.