Çalışkanlıklarını, bilgi ve birikimlerini tüm insanlık yararına kullanılabilecek bireylere, bilgiye ulaşma yollarını öğretmek için tüm olanakları kullanmaktadır.

Fark yaratan, yenilikçi ve kalite odaklı eğitim anlayışıyla insan haklarına saygılı, katılımcu ve barışçı bir toplum için iyi insan olma bilincine sahip, başarılı ve yetkin bireyler yetiştirmektir.